KINO EDUKACIJOS PROJEKTAS MOKSLEIVIAMS "KINO BUSAS"

Šio projekto tikslas – skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką jaunąją kino žiūrovų auditoriją.

Kasmetinis projektas “Kino busas” - svarbus tiek edukacine, tiek ir kultūrine prasme. Jo metu, įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, vaikams ir jaunimui yra rengiamos kino filmų peržiūros, paskaitos bei moderuojamos diskusijos. Šiuo projektu siekiama plačiau supažindinti provincijos vaikus ir jaunimą su kino menu, jo istorija bei ugdyti jaunąją kino žiūrovų kartą. Projekto metu vystomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis kino suvokimas, skatinamas jų domėjimasis kino menu, ugdomas estetinis skonis, formuojamas platus kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.

Šio projekto tikslai yra dvilypiai: lavinti įvairaus amžiaus žiūrovų, įgūdžius „perskaityti ir suprasti“ filmą, bei atskleisti vizualinio teksto teikiamas galimybes kitų dalykų mokyme. Juk mokymasis tai ne vien žinių suteikimas, o pirmiausia mokymasis mąstyti. Tokiu atveju filmas kaip ypatingai patraukli medija, apimanti įvairialypes temas, yra naudingas daugelyje mokymo disciplinų. Todėl ypatingą dėmesį skiriame filmų aptarimams bei profesionaliai moderuojamoms diskusijoms, apie matytus filmus, paskaitoms apie kiną, jo istoriją, kino gamybos procesus, kino profesijas.

Diskusijas moderuoja ir edukacinisu užsiėmimys veda pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan, Andrius Blaževičius, Tomas Smulkis, kurių režisuoti filmai yra sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

Vienos dienos bėgyje vyksta: 2-3 kino peržiūros su moderuojamomis diskusijomis po kiekvieno filmo.
Peržiūrose gali dalyvauti neribotas moksleivių skaičius, tačiau suskirstytas pagal amžiaus grupes (1-4 kl.; 5-8 kl. 9 -12 kl.)

Projektą finansuoja:

LTKT logas.PNG