Projektą finansuoja:

LTK_Logotipas(1).png
Nidos logo.png
VILNIUS_RED_RGB.jpg

KINO EDUKACIJOS PROJEKTAS MOKSLEIVIAMS “KINO BUSO EDUKACINĖS DIRBTUVĖS

Šio projekto tikslai yra dvilypiai: lavinti moksleivių įgūdžius „perskaityti“ audiovizualinį kūrinį bei atskleisti vizualinio teksto, kino kalbos teikiamas galimybes saviraiškai ir kūrybai. Tuo pačiu vizualinis raštingumas tampa vis svarbesnis šiandieniniame kontekste, tiek suvokiant meno kūrinius, tiek ir įvairias medijas.
Todėl siekiame skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

Kino dirbtuvių tikslas – supažindinti moksleivius su kino kūrimo pagrindais ir leisti patiems praktiškai juos išbandyti. Per užsiėmimus moksleiviai susipažįsta su įvairiais kino žanrais, sužino, kaip kuriamas kinas: susipažįsta su kino gamybos terminais, pagrindiniais kino kalbos elementais ir išmoksta juos atpažinti kine, kino profesijomis, filmo kūrimo etapais, kino technika. Kurdami savo filmus moksleiviai praktiškai išbando tuos pačius kino etapus, susiduria su tais pačiais sunkumais kaip ir tikrame kine ir padedami dirbtuvių vadovų moko su jais susidoroti.

Kiekvienais metais rengiame įvairios trukmės kino dirbtuves. Moksleiviai, padedami profesionalų, patys filmuoja trumpo metro filmus, atlieka įvairias kūrybines užduotis, mokosi audiovizualinės kalbos pagrindų, ypatingas dėmesys kreipiamas istorijos pasakojimui ir kostravimui vizualinėmis raiškos priemonėmis. 

Kino dirbtuves veda pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan ir Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

2019 m. bus rengiamos 9 kino dirbtuvės 12 - 18 m. moksleiviams įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje ir registruotis. Daugiau informacijos bus suteikiama kreipiantis el. paštu: kinobusas@cuma.lt

Panevezys%252BP1050453.jpg

Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris

Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris. Jausmas" yra
skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Dokumentikos žanras yra mažai pažįstamas ne tik moksleiviams, bet
ir mokytojams. Dažnai jis suprantamas tik kaip kronika ar televizinė dokumentika. Tačiau tai yra daug
platesnis ir sudėtingesnis žanras, reikalaujantis pažinti personažą, turėti išvystytą empatijos jausmą, gebėti
įžvelgti problemą, ją analizuoti, turėti bei išreikšti savo požiūrį ir t.t. Tad moksleiviams gilesnė pažintis su
dokumentika - tai kelias į platesnį suvokimą ir saviraišką bei didelė ir kupina atradimų patirtis, ugdanti ne
tik gebėjimą vertinti ir analizuoti, tačiau ir kritinį mąstymą, toleranciją, pagarbą, smalsumą ir kitas savybes,
kurios ypač reikalingos jaunam žmogui.

Šias dviejų dienų trukmės dirbtuves veda jauni ir pripažinti kino profesionalai, turintys daug ir įvairios darbo su
vaikais ir jaunimu patirties. Jie su būtiniausia kino kūrimui technika atvyksta į atrinktas dirbtuvėse dalyvauti
Lietuvos mokyklas. Dirbtuvių metu moksleiviai supažindinami su dokumentinio kino žanru, vyksta lietuviškų
dokumentinių filmų peržiūros bei analizė, paedami profesionalų moksleiviai mokosi kurti dokumentinius filmus.

2018 m. rudenį šios dviejų dienų trukmės dirbtuvės vyko 9 Lietuvos miestuose: Birštone, Prienuose, Druskininkuose, Palangoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Ukmergėje bei Utenoje.

Projektą finansuoja:

LTK_Logotipas(1).jpg
USB-logo-color.png

KINO EDUKACIJOS PROJEKTAI MOKSLEIVIAMS "KINO BUSAS" IR "KINO BUSO KINO DIRBTUVĖS"

Šių projektų tikslas – skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

Kiekvienais metais, vaikams ir jaunimui byra rengiamos kino filmų peržiūros, paskaitos bei moderuojamos diskusijos, taipogi rengiamos įvairios trukmės kino dirbtuvės. Moksleiviai, padedami profesionalų, patys filmuoja trumpo metro filmus, mokosi audiovizualinės kalbos pagrindų, ypatingas dėmesys kreipiamas istorijos pasakojimui ir kostravimui vizualinėmis raiškos priemonėmis. 

Kino dirbtuves bei diskusijas veda pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan ir Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS JAUNIMUI "IŠSAUGOK KŪRYBIŠKUMĄ - TAIP GIMSTA IŠRADIMAI!"

Kūrybiškumo ugdymo projektas jaunimui 15 Lietuvos savivaldybių, suteiksiantis kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis.

Kūrybiškumas, kaip svarbi kompetencija, ateities karjerai vis dar nėra pakankamai vertinamas arba yra suprantamas labai siaurai. Nėra iki galo suvokiama, kokią pridėtinę vertę, socialinį statusą ir pripažinimą gali suteikti kūrybinė veikla ir kūrybiškumas. Vyraujanti nuostata tiek jaunimo, tiek mokytojų, dėstytojų tarpe yra – jog kūrybiškumas yra neformalaus ugdymo sritis ir aktuali tik tiems jaunuoliams, kurie rengiasi studijuoti arba studijuoja meninių sričių specialybes. Vis dar manoma, jog kūrybišku vadinamas žmogus, kuriantis kažką gražaus, meniško: filmus, paveikslus ar muzikinius kūrinius.

Tačiau kūrybiškumas jau seniai nebeturėtų būti siejamas vien tik su menu, nes su netradicinio ir kūrybiško mąstymo reikalaujančiais sprendimais kasdien susiduria inžinieriai, architektai, vadybininkai, pedagogai, daugybės kitų profesijų atstovai.

Ne viena teorija teigia, kad vos užgimusi mūsų vaizduotė yra galingiausia, o po to tik laipsniškai degraduoja. Todėl vaikystė ir jaunystė yra tas metas, kai vizijų jėga yra pati stipriausia, o sugebėjimas jomis naudotis – pats intensyviausias.

Šis intensyvių mokymų - renginių ciklas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams (14 – 20 m.) bei pedagogams. kurie tiki savo vaikų vizijomis bei skiepija sugebėjimą būti savo ateities šeimininkais. Kaip neužgniaužti jaunojo regėtojo kūrybos? Kaip lavinti vizualinį mąstymą ir atmintį? Kokios kasdienės priemonės padeda praktikuoti kūrybingiausią sąmonės dalį?

Projekto tikslas – skatinti moksleivius ugdyti savo kūrybingumą, suteikti jiems žinių ir pasitikėjimo, kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis, kurie padės ateityje dirbti savarankiškai.

Projektas vyksta 2018 02 20 – 2018 09 20 Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Jonavos r., Kėdainių r., Klaipėdos m, Klaipėdos r., Kretingos r., Marijampolės, Panevėžio m., Šiaulių m., Šilutės r., Ukmergės r., Utenos r., Varėnos r. savivaldybėse.

Planuojama, jog projekto veiklose sudalyvaus 375 jaunuoliai, iš šių savivaldybių.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0047. Projekto įgyvendinimui skirta 20 000 eurų.

Kontaktai pasiteiravimui: asta@cuma.lt; tel.: 867637996

 www.esinvesticijos.lt

ESFIVP-I-1.jpg

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

www.esinvesticijos.lt