Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui "Kino busas"

P1010799.JPG

Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Kino busas“ vyksta jau dvyliktus metus. „Kino busas“ – jaunų ir pripažintų kino profesionalų, edukatorių komanda su būtiniausia technika, keliaujantys iš miesto į miestą, aplankant rajonų centrus, mažus miestelius, kaimus ir vedantys paskaitas, edukacinius užsiėmimus bei profesionaliai moderuojamas diskusijas, kaip pagalbinę priemonę edukaciniams užsiėmimams naudojant audiovizualinius kūrinius vaikams ir jaunimui.

Projektas “Kino busas” - svarbus tiek edukacine, tiek ir kultūrine prasme. Projekto metu bus vystomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis audiovizualinių kūrinių suvokimas, lavinamas gebėjimas komunikuoti vaizdų pagalba, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, skatinamas jų domėjimasis kultūra, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas, atskleidžiamas kūrybinis potencialas.

Paskaitos ir aktyvios diskusijos, vedamos sėkmingų ir sulaukusiais pripažinimo kūrėjų, tai vienos pagrindinių priemonių norint paskatinti vaikus bei jaunimą domėjimąsi audiovizualiniais menais ir kultūra apskritai.

2018 m. rudenį Kino buso komanda aplankė 12 Lietuvos miestų or miestelių bei surengė 35 filmų peržiūras su paskaitomis bei diskusijomis.

LTK_Logotipas(1).jpg

Projektą finansuoja: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

www.ltkt.lt

Panevezys%252BP1050453.jpg

Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris

Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris. Jausmas" yra
skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Dokumentikos žanras yra mažai pažįstamas ne tik moksleiviams, bet
ir mokytojams. Dažnai jis suprantamas tik kaip kronika ar televizinė dokumentika. Tačiau tai yra daug
platesnis ir sudėtingesnis žanras, reikalaujantis pažinti personažą, turėti išvystytą empatijos jausmą, gebėti
įžvelgti problemą, ją analizuoti, turėti bei išreikšti savo požiūrį ir t.t. Tad moksleiviams gilesnė pažintis su
dokumentika - tai kelias į platesnį suvokimą ir saviraišką bei didelė ir kupina atradimų patirtis, ugdanti ne
tik gebėjimą vertinti ir analizuoti, tačiau ir kritinį mąstymą, toleranciją, pagarbą, smalsumą ir kitas savybes,
kurios ypač reikalingos jaunam žmogui.

Šias dviejų dienų trukmės dirbtuves veda jauni ir pripažinti kino profesionalai, turintys daug ir įvairios darbo su
vaikais ir jaunimu patirties. Jie su būtiniausia kino kūrimui technika atvyksta į atrinktas dirbtuvėse dalyvauti
Lietuvos mokyklas. Dirbtuvių metu moksleiviai supažindinami su dokumentinio kino žanru, vyksta lietuviškų
dokumentinių filmų peržiūros bei analizė, paedami profesionalų moksleiviai mokosi kurti dokumentinius filmus.

2018 m. rudenį šios dviejų dienų trukmės dirbtuvės vyko 9 Lietuvos miestuose: Birštone, Prienuose, Druskininkuose, Palangoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Ukmergėje bei Utenoje.

Projektą finansuoja:

LTK_Logotipas(1).jpg
USB-logo-color.png

KINO EDUKACIJOS PROJEKTAI MOKSLEIVIAMS "KINO BUSAS" IR "KINO BUSO KINO DIRBTUVĖS"

Šių projektų tikslas – skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

Kiekvienais metais, vaikams ir jaunimui byra rengiamos kino filmų peržiūros, paskaitos bei moderuojamos diskusijos, taipogi rengiamos įvairios trukmės kino dirbtuvės. Moksleiviai, padedami profesionalų, patys filmuoja trumpo metro filmus, mokosi audiovizualinės kalbos pagrindų, ypatingas dėmesys kreipiamas istorijos pasakojimui ir kostravimui vizualinėmis raiškos priemonėmis. 

Kino dirbtuves bei diskusijas veda pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan ir Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS JAUNIMUI "IŠSAUGOK KŪRYBIŠKUMĄ - TAIP GIMSTA IŠRADIMAI!"

Kūrybiškumo ugdymo projektas jaunimui 15 Lietuvos savivaldybių, suteiksiantis kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis.

Kūrybiškumas, kaip svarbi kompetencija, ateities karjerai vis dar nėra pakankamai vertinamas arba yra suprantamas labai siaurai. Nėra iki galo suvokiama, kokią pridėtinę vertę, socialinį statusą ir pripažinimą gali suteikti kūrybinė veikla ir kūrybiškumas. Vyraujanti nuostata tiek jaunimo, tiek mokytojų, dėstytojų tarpe yra – jog kūrybiškumas yra neformalaus ugdymo sritis ir aktuali tik tiems jaunuoliams, kurie rengiasi studijuoti arba studijuoja meninių sričių specialybes. Vis dar manoma, jog kūrybišku vadinamas žmogus, kuriantis kažką gražaus, meniško: filmus, paveikslus ar muzikinius kūrinius.

Tačiau kūrybiškumas jau seniai nebeturėtų būti siejamas vien tik su menu, nes su netradicinio ir kūrybiško mąstymo reikalaujančiais sprendimais kasdien susiduria inžinieriai, architektai, vadybininkai, pedagogai, daugybės kitų profesijų atstovai.

Ne viena teorija teigia, kad vos užgimusi mūsų vaizduotė yra galingiausia, o po to tik laipsniškai degraduoja. Todėl vaikystė ir jaunystė yra tas metas, kai vizijų jėga yra pati stipriausia, o sugebėjimas jomis naudotis – pats intensyviausias.

Šis intensyvių mokymų - renginių ciklas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams (14 – 20 m.) bei pedagogams. kurie tiki savo vaikų vizijomis bei skiepija sugebėjimą būti savo ateities šeimininkais. Kaip neužgniaužti jaunojo regėtojo kūrybos? Kaip lavinti vizualinį mąstymą ir atmintį? Kokios kasdienės priemonės padeda praktikuoti kūrybingiausią sąmonės dalį?

Projekto tikslas – skatinti moksleivius ugdyti savo kūrybingumą, suteikti jiems žinių ir pasitikėjimo, kūrybiško mąstymo ir jo ugdymo pradmenis, kurie padės ateityje dirbti savarankiškai.

Projektas vyksta 2018 02 20 – 2018 09 20 Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Jonavos r., Kėdainių r., Klaipėdos m, Klaipėdos r., Kretingos r., Marijampolės, Panevėžio m., Šiaulių m., Šilutės r., Ukmergės r., Utenos r., Varėnos r. savivaldybėse.

Planuojama, jog projekto veiklose sudalyvaus 375 jaunuoliai, iš šių savivaldybių.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0047. Projekto įgyvendinimui skirta 20 000 eurų.

Kontaktai pasiteiravimui: asta@cuma.lt; tel.: 867637996

 www.esinvesticijos.lt

ESFIVP-I-1.jpg

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

www.esinvesticijos.lt