KŪRYBINIO UGDYMO PROJEKTAS MOKSLEIVIAMS Kino dirbtuvės "Ekrane ir šalia – nepažinti pasauliai"

Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti moksleivių raštingumą kino ir media srityje, ugdyti kompetencijas ir sąmoningumą autorių teisių ir gretutinių teisių temomis, pasiūlant įdomius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi metodus.
Atsižvelgiant į šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio kuriamą nuolatinį informacijos srautą, labai svarbu ugdyti vaikų ir jaunimo kritinį mąstymą. Kadangi kinas ir bendrai vaizdinė informacija yra didelė šiuolaikinės kultūros dalis, svarbu mokyti vaikus suvokti šios informacijos kūrimo procesą ir nepasiklysti atsirenkant informaciją. Kino kūrimas yra vienas iš būdų padėti jiems tai suprasti. Buvimas „kitapus ekrano“ – iš pirmo žvilgsnio žaismingoje aplinkoje – suteikia patrauklų mokymosi metodą, tampant aktyviais medijų naudotojais.
Kūrybinio ugdymo projektas moksleiviams - kino dirbtuvės "Ekrane ir šalia - nepažinti pasauliai" yra 2018 m. vykusio projekto Dokumentinio kino dirbtuvės "Istorija. Požiūris. Jausmas" tąsa. Tad šio projekto metu rengiamos dokumentinio ir vaidybinio kino dirbtuvės yra puiki priemonė pasitelkiant įtraukiančias praktines veiklas bei užduotis ugdyti jaunimo bei pedagogų kompetencijas ir sąmoningumą autorių teisių ir gretutinių teisių temomis, o taip pat lavinti praktinius gebėjimus disponuoti savo sukurtais kūriniais.
Dokumentikos žanras yra mažai pažįstamas ne tik moksleiviams, bet ir mokytojams. Dažnai jis suprantamas tik kaip kronika ar televizinė dokumentika. Tačiau tai yra daug platenis ir sudėtingesnis žanras, reikalaujantis pažinti personažą, turėti išvystytą empatijos jausmą, gebėti įžvelgti problemą, ją analizuoti, turėti bei išreikšti savo požiūrį ir tt. Tuo tarpu vaidybinio kino užsiėmimai, padeda gilintis į savo ir kitų jausmus, o kuriant scenarijų diskutuoti su komandos nariais, ugdo komandinį jausmą, padeda suvokti įvairių kino profesijų svarbą, ugdo kūrybiškumą. Taipogi tai yra labai įtraukiančios ir atraktyvios dirbtuvės, sudominančios net ir mažiau motyvuotus, hiperaktyvius paauglius, mažiau besidominčius kultūra ar kinu.
Šios kino edukacijos dirbtuvės, tai puiki platforma leidžianti interatyviai supažindinti moksleivius su autorių ir gretutinėmis teisėmis bei paskatinti juos atsakingai ir teisėtai vartoti šių teisių objektų turinį. Drauge, tai yra gilesnė pažintis su kinu, kelias į platesnį suvokimą ir saviraišką bei kupina atradimų patirtis, ugdanti ne tik gebėjimą vertinti ir analizuoti, bet ir kritinį mąstymą, toleranciją, pagarbą, smalsumą ir kitas savybes ypač reikalingas jaunam žmogui.

Šių kino edukacijos dirbtuvių trukmė yra 2 d.
Dirbtuves veda pripažinti kino profesionalai, turintys daug ir įvairios darbo su vaikais ir jaunimu patirties. Jie su būtiniausia kino kūrimui technika atvyksta į Lietuvos mokyklas. Dirbtuvių metu moksleiviai susipažįsta su kino žanrais, vyksta filmų peržiūros bei jų analizė, moksleiviai mokosi kurti filmus bei patys juos kuria padedami dėstytojų, kadangi tai yra nepaprastai svarbi edukacijos dalis. Dirbtuvių metu moksleiviai patys patiria kaip žingsnis po žingsnio gimsta filmas, susipažįsta su filmo kūrimo etapais, kino profesijomis, pagrindiniais kino kalbos elementais ir dramaturgijos principais bei išmoksta juos atpažinti kine, taip pat moksleiviai yra supažindinami su dokumentinio ar vaidybinio kino specifika.

2019 m. projektas vyksta 12-oje mokyklų skirtinguose Lietuvos miestuose.

Projektą finansuoja:

Dokum.PNG